MINDFULNESS

_________________________________________________________________________________________________________

 

Mindfulness 

 

Mindfulness is een term die afkomstig is uit het angelsaksisch taalgebruik, waarvan de oorsprong in het boeddhisme ligt. Het is een gemoedstoestand waarin je je volledig bewust wordt van je eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten. Een manier om mindfulness te beschrijven is: leef in het "nu"-moment, merk op wat er in je gebeurt, en maak keuzes in hoe je reageert op wat je ervaart in plaats van te worden voortgedreven door je gebruikelijke automatische reacties. Leven in het "nu" vraagt om oefening. Aandacht-training ligt dan ook aan de basis van mindfulnesstraining.

 

Boeddhistische wortels, toegepast in een westerse context 

Mindfulness wordt al 2.000 jaar toegepast in het boeddhisme. De oeroude vipassana aandacht-training wordt beschouwd als specifiek boeddhistisch en is erop gericht de beoefenaar zijn “bestaan” of “zijn” te laten ervaren zoals dit werkelijk is. Hoewel de term mindfulness verbonden is aan het boeddhisme, zijn er zeer oude christelijke mystieke tradities die vergelijkbare meditatietechnieken lijken te hanteren en in de aanvangsfasen ook vergelijkbare ervaringen beschrijven. Talrijke boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben de vipassana (= helder inzicht) in zijn zuivere vorm onderwezen, hetgeen geleid heeft tot vele beoefenaars in de westerse wereld. Hoewel mindfulness wortels heeft in het boeddhisme is het geen vereiste dat je kennis hebt van het boeddhisme, Zen, vipassana, yoga of welke oosterse filosofie of meditatietechniek dan ook.

De laatste veertig jaar hebben westerlingen, met Jon Kabat-Zinn als pionier, mindfulness aangepast aan niet-religieuze behoeften, om bij te dragen aan het omgaan met de belasting die het moderne leven aan de mensen stelt. Zij beschrijven mindfulness als ‘een speciale manier om je aandacht aan iets te besteden: bewust, in het nu, met liefde/compassie, en zonder te oordelen’. Zij hebben met de speciaal ontwikkelde, acht weken durende trainingsprogramma’s mindfulness-based stress reduction (MBSR, op mindfulness gebaseerde stressreductie) en mindfulness-based cognitive therapy (MBCT, op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie) in onze westerse wereld de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness in diverse medische en psychotherapeutische settings. Mindfulness-training kan worden ingezet ter ondersteuning voor het aanvaarden en omgaan met bijvoorbeeld chronische ziekten, burn-out en pijnklachten. Hoewel het geen middel tot het genezen van een depressie kan zijn, helpt het toch om bij stress een terugval in een depressie te voorkomen bij mensen die reeds eerder deze ziekte gehad hebben. En last but not least wordt mindfulness tegenwoordig ook grootschalig ingezet vanuit een preventief oogpunt, om mensen weerbaarder te maken tegen de stress en druk in onze huidige maatschappij.

 

Bewuste aandacht, in het nu,

vriendelijk, liefdevol en niet oordelend ' 

 

Enkele misverstanden komen nog vaak voor. Mindfulness is geen vage dagdromerij. Je wordt juist door de aandacht te vestigen op je eigen lichaam, ademhaling, zintuigen, gedachten en emoties teruggebracht naar de realiteit. Mindfulness is evenmin een methode om nooit meer stress of angst te kennen, maar leert je dat zulke gevoelens een onvermijdelijk onderdeel van het leven zijn. Mindfulness leert ons om anders om te gaan met de aangename en de onaangename gebeurtenissen in ons dagelijks bestaan. Tenslotte is mindfulness ook niet hetzelfde als ontspanningsoefeningen, maar maakt hier op bepaalde momenten wel gebruik van.

 

MINDLESS  ...

 

 

 

MINDFULL  ...


 

 

ECHT-VITAAL | Praktijk voor Leefstijl- en Vitaliteitscoaching, Mindfulness en Qigong