In een coach-trajekt gaat het natuurlijk niet primair om mij.

Maar misschien vind jij het waardevol om toch iets meer van mijn achtergrond te weten.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

MIJN PERSOONLIJK VERHAAL

 

In 1984 koos ik voor de opleiding MBO-sociaal agogisch werk met als doel te kunnen werken in de semi-residentiële hulpverlening. Na de al uitgestelde dienstplicht volgden diverse andere opleidingen en banen. Zo wilde ik aanvankelijk beroepsmilitair worden, was ik bijna 12 jaren bedrijfsbeveiliger, had ik daarnaast de ambitie om een horecabedrijf te starten en volgde ik ook diverse opleidingen voor het uitvoeren van deze beroepen of diensten.

Maar in de jaren ’90 kwam mijn ambitie werkzaam te willen zijn in de hulpverlening weer bovendrijven. Daarom begon ik in 1994 met de HBO-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Sedert de afronding hiervan ben ik 21 jaar als maatschappelijk werker en intensieve trajectbegeleider werkzaam geweest in de jeugdzorg. Tijdens mijn carrière in de jeugdzorg volgde ik vele opleidingen, trainingen en cursussen om mijn cliënten en mijn organisatie zo goed mogelijk te kunnen dienen.

Mijn belangstelling voor een meer holistische benadering van de “mens” was reeds in de jaren ’80 aanwezig. Geïnspireerd door het thema “Additieve Hulpverlening” binnen de HBO-opleiding alsook door de kennisoverdracht (zingeving en meditaties) en begeleiding van mijn spirituele ouders ben ik mij steeds verder in deze materie gaan oriënteren.

Door mij ook in de oosterse filosofie te verdiepen maakte ik kennis met tai-chi en qigong (Chinese bewegingsleer). Workshops, weekendsessies, opleidingen en lessen bij diverse leraren volgden met als resultaat al ruim 15 jaar met veel enthousiasme zelf dagelijks qigong te beoefenen en daarnaast aan de slag te zijn met het doorgeven van (therapeutische) qigong aan geïnteresseerden. 

Naast mijn interesse voor qigong was ik ook nieuwsgierig naar mindfulness en de effecten hiervan. Aanvang 2006 startte ik met het beoefenen van vipassana (ook aandachtmeditatie genoemd), de basis van mindfulness. Sinds het voltooien van de opleiding tot mindfulness trainer (2009) bied ik trainingen aan voor geïnteresseerden.

Tussen 2010 en 2017 maakte ik legio meer en minder positieve ontwikkelingen mee binnen mijn werkveld in de jeugdzorg. Problemen bij cliënten werden steeds complexer en het tempo waarin de veranderingen plaatsvonden had een enorme impact op het functioneren van de professional (collega’s, medewerkers).

Algemeen maatschappelijk bevinden we ons heden ten dage in een turbulente tijd die steeds hogere eisen aan ons stelt. Een significant deel van de mensheid ervaart dermate veel druk uit de huidige maatschappij dat er een negatieve invloed op sociaal als ook beroepsmatig functioneren uit voortvloeit. Bezuinigen en efficiënt werken hebben binnen vele organisaties de aandacht. In de praktijk wordt dit echter vaak ervaren als “meer werk met minder handen verrichten”, waardoor de druklast in alle lagen juist zwaarder voelt. Het gevaar schuilt erin dat we de connectie met onze persoonlijke waarden verliezen, dat we niet meer op onze kernkwaliteiten aangesproken/ingezet worden of zelfs onze missie en visie in ons werk of leven kwijtraken. Bewust of onbewust laten we onze gezondheid en vitaliteit op de proef stellen of ondermijnen, we proberen alle ballen in de lucht te houden en dat leidt steeds meer tot uitval, langdurig verzuim of zelfs tot conflicten. Een gezonde mens of gezond bedrijf vaart enkel wel bij vitaliteit. Goede coaching kan daarbij essentieel zijn en wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker.

Ik begon mij steeds vaker vragen te stellen als: “Wat wil ik nu eigenlijk echt, waar word ik nu gelukkig van? Voor wie en waarom doe ik dat allemaal, moet ik dit nu doen? Waar denk ik aan, hoe voel ik mij erbij?” Allemaal signalen dat ook ik de verbinding met mijn persoonlijke waarden had verloren en alleen nog externe waardering voor de inzet die ik toonde zocht, maar die niet als zodanig vond. Uiteindelijk was ik opgebrand en besefte ik dat het roer om moest.

Ik wilde de levensenergie weer door al mijn aderen voelen stromen. Bovenstaande heeft mij dan ook doen besluiten om mijn baan in loondienst van een werkgever op te zeggen om de post-HBO opleiding tot Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach te gaan volgen. Om daadwerkelijk uit te kunnen groeien tot coach mocht ik eerst zelf door een behoorlijke “wasstraat”. Ik heb daarbij waardevolle ervaringen opgedaan en een grote hoeveelheid belastende bagage achter mij kunnen laten

………………………………

 

Het geeft mij op dit moment weer heel veel voldoening om praktisch aan de slag te kunnen zijn met het coachen van intrinsiek gemotiveerde mensen, waarbij de inzet van hun eigen pro-activiteit als uitgangspunt geldt.

 

ECHT-VITAAL | Praktijk voor Leefstijl- en Vitaliteitscoaching, Mindfulness en Qigong