QIGONG 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qigong als onderdeel van de TCG

De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) kent een rijke historie van velerlei therapeutische interventies waarvan in onze westerse wereld de acupunctuur, kruidengeneeskunde, massage en voedingsleer de meest bekende onderdelen zijn. Waarschijnlijk minder bekend, maar uiterst heilzaam, is qigong. Deze oosterse bewegingsleer kan zowel preventief worden toegepast om gezond en vitaal te blijven, alsook worden ingezet bij gezondheidsklachten om deze te laten verminderen of zelfs verdwijnen.

 

Historie

Qigong was in beginsel een geheime kunst, die doorgegeven werd van meester naar een aantal uitverkoren personen. Pas in 1970 werd qigong meer toegankelijk voor het gewone volk. Omstreeks die tijd gaf de chinese regering opdracht om meer bekendheid te geven aan de medische qigong en deze naast de andere vormen van therapie in te zetten bij de nationale gezondheidszorg. Gedurende de culturele revolutie werd de medische qigong verguisd, omdat de regering vond dat qigong religieuze en bijgelovige wortels had die niet in overeenstemming waren met het communisme. In het begin van de jaren '80 kwam er verandering in deze opvatting en wetenschappers kregen opdracht om experimentele en klinische onderzoeken te doen naar alle aspecten van medische qigong op het menselijk lichaam. Vanaf 1986 werden niet alleen in China, maar onder andere ook in Japan, Canada en de Verenigde Staten internationale conferenties gegeven over medische qigong.

 

Qigong als medicijn

Door de eeuwen heen heeft de mens gezocht naar "levenselixer", een wondermiddel om lang, gezond en als het ware "eeuwig'' te leven. Men wilde daarmee het verouderingsproces tegengaan. In het Westen ontstond de alchemie, men brouwde met bovengenoemd doel voor ogen allerlei drankjes en slikte zelfs vloeibaar goud. In Azië en met name China werden ontelbare vormen van lichaamsoefeningen ontwikkeld die vrijwel allemaal hun basis hebben in de gevechts- of krijgskunst (= de Wushu). Men moet dit echter niet alleen zien als het oefenen in gevechtstechnieken, daar de oefeningen een veel bredere basis hebben. Ze bevatten elementen van meditatie, filosofie, ethiek, respect voor het leven en voor ouderen (piëteit), evenals kennis van anatomie, fysiologie en de heelkunst. Het accent werd dan ook gelegd op karaktervorming. De leerlingen werden geselecteerd op oprechtheid, integriteit en eerlijkheid. Men moest hiertoe allerlei testen afleggen waarbij men tevens werd beoordeeld op wilskracht, moed en doorzettingsvermogen

Oefeningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke fitheid worden in China al sinds duizenden jaren beoefend. Het gaat hierbij steeds om de combinatie van specifieke lichaamsoefeningen en gecontroleerde en gereguleerde ademhaling waardoor de spijsvertering (opname van energie) en de bloedcirculatie (circulatie van energie) gestimuleerd worden, de weerstand tegen ziekten en stress toeneemt, concentratievermogen en geheugen verbeteren, en men meer innerlijke rust en balans ervaart.

Lichamelijke klachten ontstaan vaak op plaatsen in het lichaam waar de natuurlijke energiestroom om welke reden dan ook stagneert, zoals rond gewrichten of innerlijke organen (bv. maag en darmen). Door op de juiste wijze qigong-oefeningen te doen kunnen deze energie-blokkades opgeheven worden waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen en (pijn)klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

 

Enkele voorbeelden van qigong-oefeningen

1. Een interessante en effectieve basisvorm is de “SHIBASHI”, een serie van 18 redelijk eenvoudige oefeningen die in de jaren ‘80 werd ontwikkeld door tai chi meester He Weiqi en qigong meester Lin Hou Sheng, en in korte tijd zeer populair is geworden. Bij het beoefenen van deze serie komen alle aspecten van qigong aan bod: ademhaling, stretchen van spieren en pezen, openen van gewrichten, gebruiken van ruggenwervels, coördinatie van armen en benen, en afstemmen van de ademhaling op beweging.

2. Een zeer heilzame serie oefeningen om de dag mee te beginnen is bijvoorbeeld de "ZEVEN ADEMOPENERS". Bij regelmatige beoefening hiervan worden de energie in hart en longen en de afweerenergie gestimuleerd, waardoor men zich vitaler voelt en minder vatbaar is voor allerlei virussen, schimmels en bacteriën die de luchtwegen kunnen aantasten.

3. Een derde serie betreft de “ACHT BROKAATSTUKKEN”, ook wel Baduan Jin genaamd. Deze acht oefeningen maken het gehele lichaam soepeler en krachtiger, hebben een positief effect op onze energie-voorraad en versterken daarnaast ook de geestkracht.

 

 

7_ademopeners (1).pdf
Download

 

 

 

ECHT-VITAAL | Praktijk voor Leefstijl- en Vitaliteitscoaching, Mindfulness en Qigong